FOTOTEST.CZ
modelingový server aneb praktická příručka pro modely a modelky


» otázky & odpovědi   » slovníček   » praktické rady   » mám šanci ?
» užitečné odkazy   » o tomto serveru

Jak poznám kvalitní a solidní modelingovou agenturu ?

Stručná odpověď je v těchto 6 bodech (následuje podrobnější odpověď):
 • nespoléhat se na to, co o sobě agentura tvrdí nebo jak na první pohled vypadá
  (tj. ověřovat si vše, ptát se po referencích, např. na ověřitelné úspěchy modelů dané agentury, ověřitelné klienty, zkušenosti modelů s danou agenturou)

 • kvalitní agentura nemá nekvalitní internetové stránky s fotkami nekvalitních nebo průměrných modelů
  (avšak kvalitní internetové stránky nezaručují kvalitu agentury, např. může jít o falešné stránky se zcizenými fotografiemi)

 • solidní agentura uvádí adresu svého sídla (tj. ulice a město/obec, nikoliv jen P.O.Box).
  (toto sídlo je ovšem třeba ověřit, že tam skutečně sídlí)

 • hodně řekne umístění a vzhled kanceláří agentury
  (to zjistíte při osobní návštěve v agentuře, kam byste měli jít zásadně jen s doprovodem)

 • o solidnosti agentury nejvíce řekne kvalita smlouvy a to jestli vám ji dají na prostudování domů
  (pokud by vás agentura nutila podepsat smlouvu bez možnosti předchozího prostudování doma, rychle od takové agentury pryč)

 • kvalitní agentury nepožadují za přijetí do agentury žádné poplatky
  (zejména ne různé registrační poplatky nebo za tzv. "školy modelingu" a už vůbec ne za zveřejnění fotek na webových stránkách nebo za vytvoření webové presentace)


A teď podrobněji:

Začínající model(ka) rozpozná kvalitní a solidní modelingovou agenturu (resp. agenta či scouta) od těch nekvalitních a nesolidních dosti těžko, pokud vůbec. Každá agentura o sobě zpravidla tvrdí, jak je skvělá (pokud ne přímo ta nejlepší;), jak pomůže svým modelům i modelkám k hvězdné kariéře a přitom často skutek utek. A na druhé straně můžete zaslechnout či se dočíst množství ošklivých věcí, u kterých ale těžko rozpoznáte, zda je to pravda, pomluva či výplod bulvárního novináře. Takže jak tedy?

Nejspolehlivější je řídit se tzv. referencemi (tj. doporučeními modelů a dalších osob či institucí a jejich zkušenostmi s danou modelingovou agenturou, seznam klientů a dalších agentur, se kterými dotyčná agentura spolupracuje, a zakázek, ve kterých najdete její modely), ale na takové reference je možné se opravdu spolehnout jen tehdy, když pochází z důvěryhodného zdroje. Jenomže začínající model(ka) zpravidla nezná přímo někoho, kdo kvalifikovaným a důvěryhodným zdrojem skutečně je (to, že něco doporučuje či nedoporučuje nějaká veřejně známá osoba či člověk skutečně či zdánlivě v oboru znalým, ani to, že o sobě agentura něco veřejně tvrdí na svých internetových stránkách, totiž není zárukou důvěryhodnosti neboť pokud daného člověka nebo agenturu skutečně neznáte, nevíte jaký je jeho/její charakter a skutečné motivy). Ale přece jenom existuje pár vodítek a znaků, podle kterých může i začínající model(ka) alespoň odhadnout kvalitu a solidnost modelingové agentury:

Začít je možné vytipováním agentur prostřednictvím informací z tisku (např. v jaké agentuře jsou nebo v jaké agentuře začínali známé modely, modelky a topmodelky, rozhovory s lidmi z modelingu apod.) a informací které najdete na Internetu, tj. různé blogy, články, specialisované servery a především webové presentace samotných modelingových agentur. Pokud je Internetová stránka modelingové agentury na první pohled nekvalitní, zpravidla nemá cenu se takovou agenturou dále zabývat (špičkové modelingové agentury totiž dbají na to, aby se presentovaly kvalitní presentací na Internetu).

Kvalitní modelingová agentura má kromě hezkého designu webové stránky především kvalitní obsah, tj. kvalitní fotky svých modelů a modelek, tedy takové fotky s takovými modely, které si dokážete představit v prestižních módních časopisech. A hlavně by to měli být modelové a modelky, které se skutečně na stránkách prestižních časopisů a prestižních reklamách objevují. A nemělo by se jednat jen o pár "hvězd" a zbytek "křoví" (tj. nevýrazných, nezajímavých či dokonce modelingová kritéria očividně nesplňující modely), protože špičková modelingová agentura zastupuje jen kvalitní modely (tj. nebere někoho, kdo na to nemá, bere jen toho, o kom jsou v agentuře přesvědčeni, že o něj bude zájem, že bude mít dostatek práce). Avšak je třeba mít na paměti, že je nemálo nesolidních či dokonce falešných stránek, které se presentují ukradenými, z jiných webů stáhnutými fotografiemi modelů a modelek, které s danou "agenturou" nemají nic společného. Zkrátka kvalitní presentaci si může snadno vytvořit kdokoliv, kvalitní presentace není sama o sobě zárukou solidnosti či kvality modelingové agentury (pouze jejím předpokladem).

Solidní agentura též vždy uvádí kromě svého názvu i adresu svého sídla (tj. kde agenturu najdete, P.O.Box sídlo není) a telefonický kontakt (pevnou linku, nikoliv jen mobil). Např. anonymní inseráty hledající modely a modelky či nabízejí práci, aniž by byl uveden název agentury či firmy, určitě nejsou známkou solidnosti a zřejmě se ani nebude jednat o klasický profi modeling.

Výše uvedené informace je ale možné brát jen jako odrazový můstek, tedy jen pro základní orientaci. Více vám řekne osobní návštěva, takže nejlépe je se do několika vytipovaných agentur vypravit osobně. Samozřejmě můžete nebo dokonce byste měli jít s doprovodem, protože víc očí víc vidí a určitě není ostuda ani minus to, že model(ka) nejde na neznámé místo, byť se jedná o kancelář, lehkovážně sám(a). A pokud je vám méně než 18 let nebo dokonce méně než 15 let, doprovod rodičů či zákonných zástupců je vysloveně nutný. Při osobní návštěvě se za prvé zpravidla hned a nejjistěji dozvíte, jestli je o vás zájem, a za druhé i vy sami budete moci posoudit na základě prvního dojmu, o jak solidní agenturu se asi jedná - hodně napoví budova, ve které se agentura nalézá, jak vypadají kanceláře a pracovní prostory agentury a v neposlední řadě, jak na vás působí pracovníci agentury, jak s vámi jednají.

Solidnost modelingové agentury poznáte především podle smlouvy, kterou s vámi bude chtít modelingová agentura uzavřít. Smlouvu byste měli dostat před podpisem k prostudování, tj. neměli by vás v agentuře nutit, abyste smlouvu na místě po zběžném přečtení podepsali (nebo dokonce bez čtení! to by byl vážný příznak velmi pravděpodobné nekalosti). Smlouvu s modelingovou agenturou musíte před podpisem velmi důkladně a v klidu doma pročíst. Je velmi žádoucí dát smlouvu k posouzení právníkovi (i když to může stát několik tisíc, může vám to ušetřit v budoucnu nesrovnatelně více peněz i starostí) a hlavně se pak nebát požadovat případné změny a úpravy smlouvy před jejím podpisem (než podepsat nevýhodnou či dokonce pro vás risikovou smlouvu, to je pak lepší oželet spolupráci i s jinak kvalitní agenturou).

Solidní a kvalitní modelingová agentura též nebude mít problém ukázat práce a úspěchy svých modelů (tj. nejen slovní tvrzení, že "v Paříži", "v reklamách" apod., ale i skutečné ukázky titulních stránek časopisů, ukázky reklam či spoty z módních přehlídek, stránky prestižních zahraničních spolupracujících agentur, na kterých jsou jejich modely apod.). Optimální je též nechat se agenturou zkontaktovat s některým z modelů či modelek, které modelingová agentura zastupuje, což vám též může mnoho napovědět.

Dalším znakem kvalitních modelingových agentur je, že nepožadují žádné registrační poplatky* a už vůbec poplatek za uveřejnění fotek na Internetových stránkách agentury (to totiž agenturu nestojí prakticky nic a naopak je to v jejím zájmu tam model umístit), o službě vytvoření Internetové či jiné presentace pro model(ku) za desítky tisíc korun nemluvě, protože platit větší (přesněji řečeno jakékoliv) peníze za presentaci na Internetu slušně řečeno opravdu nejsou modelem dobře vynaložené peníze.

Je dobré velmi zpozornět, pokud modelingová agentura nabízí různé placené služby nebo požaduje různé poplatky, "kauce" apod., zejména pokud jsou podmínkou vstupu do modelingové agentury nebo setrvání v agentuře. U kvalitních modelingových agentur se např. zpravidla nesetkáte s (placenými) "školami modelingu" a/nebo nabídkou získání různých (placených) "certifikátů modelky" (jakýkoliv certifikát je totiž modelům v praxi slušně řečeno na nic).

Shrnuto a podtrženo: kvalitní modelingové agentury vydělávají tím, že svým modelům seženou dostatek práce, a z toho, co model(ka) vydělá, si vezmou přiměřenou, opodstatněnou část, což jim bohatě pokrývá náklady spojené se zastupováním modelu**. A pak jsou "agentury", které vydělávají hlavně tím, že chtějí od svých modelů poplatky a peníze za různé služby, aniž by jim přitom dokázaly zajistit dostatek práce, takže model(ka) pak často zaplatí víc než vydělá (přestože byly naslibovány hory doly). V jaké z těchto dvou typů agentur je pro model(ku) lépe být, je asi zřejmé.

A kromě výše uvedeného pak nezbývá než stále sledovat veškeré dostupné informace a zkušenosti jiných modelů, modelek (např. na při čekání na castingách se můžete dozvědět hodně zajímavých informací) a lidí z modelingu s vědomím toho, co bylo uvedeno výše, a to, že prakticky nikdy nemáte záruku, že se můžete na to, co se dozvíte, na 100% spolehnout. V modelingu totiž obzvlášť platí, že spolehnout se můžete s opravdovou jistotu jen sami na sebe.

*POZNÁMKA: Registrační poplatky se platí u některých castingových agentur (stovky korun jsou v tomto případě přiměřené), u špičkových modelingových agentur se ale s registračními nebo s obdobnými poplatky prakticky nesetkáte, špičkové modelingové agentury jsou naopak za nový kvalitní model či modelku ochotny platit.

**POZNÁMKA: Kvalitní modelingové agentury si v podstatě berou pouze provisi (tj. přiměřené procento) z toho, co model vydělá, maximálně z modelem vydělaných peněz odečítají opravdu potřebné, nezbytně nutné a opodstatněné nebo skutečně přínosné náklady (např. reálné a přiměřené náklady spojené s ubytováním a cestou nebo kapesné, které dávají modelům dopředu při cestě do zahraničí). Ale pravda existuje pár výjimek (např. focení fototestů, výroba setkaret, kdy není neobvyklé, že toto si model hradí sám dopředu, i když u opravdu špičkových modelingových agentur i toto hradí agentura, a pak si to strhne až z toho, co model vydělá).

www.fototest.cz
www.fototest.cz
 
Praktické rady

Casting - 20 vteřin, které rozhodnou o vašem úspěchu »
Nepromarňujte zbytečně příležitosti aneb proč je důležité se na casting správně připravit »

Jak poznat kvalitní a solidní modelingovou agenturu? »
Stručná odpověď v 6 bodech s následným podrobnějším vysvětlením »

Jak se stát modelem, jak se stát modelkou? »
Stručná "nalejvárna" pro úplné nováčky na úvod do světa modelingu »

sponsor projektu
FOTOTEST.CZ je

www.fototest.cz
www.fotostudio.cz

UPOZORNĚNÍ: Všechny informace, názory, hodnocení, rady a doporučení zde uvedené nebo pocházející z tohoto serveru representují jeden (resp. několik) z mnoha možných pohledů či zkušeností v modelingu a v žádném případě za ně nijak neručíme. Neodpovídáme za obsah stránek, na které směřují odkazy zde umístěné, neručíme ani neodpovídáme za chování a jednání agentur a fotografů ani neručíme za správnost, přesnost a aktuálnost informací zde uvedených.


COPYRIGHT: Texty zde uvedené je možno používat k nekomerčním i komerčním účelům za podmínky, že u každého použití textu (nebo citování či použití jakékoliv jeho části) bude zřetelně uvedeno, že původní text pochází z FOTOTEST.CZ. V zájmu posílení dobrých vztahů doporučujeme dát nám o každém použití textu vědět.

Poznámka: Texty uvedené na tomto serveru byly vytvořené, napsané a/nebo sestaveny pro server FOTOTEST.CZ (pokud není u textu uvedeno jinak). Je potěšující, že texty z tohoto serveru putují po Internetu a nacházejí místo na jiných serverech nebo tiskovinách. Avšak pokud se někde vyskytují texty z tohoto serveru (ať už se jedná o celé články nebo jejich části v originální nebo pozměněné podobě), aniž by bylo uvedeno, že "text pochází ze serveru FOTOTEST.CZ" (nebo něco v podobném významu), znamená to, že ten, kdo je použil, (vědomě či nevědomě) nectí zákon a právo, ale hlavně přitom nedodržuje pravidla elementární lidské slušnosti, která velí při použití cizího textu uvést zdroj (tj. nepřisvojovat si slova někoho jiného a respektovat autorství). O takových stránkách a jejich vlastnících a o jejich solidnosti si udělejte obrázek sami.


aktualisováno 17.8.2016
© 2000-2016 FOTOTEST.CZ